Ερευνητικά Προγράμματα

 • Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών, Τμήμα Γεωλογίας (2008)
 • Συμπληρωματική έρευνα έργων αξιοποίησης  υδατικών πόρων Χαλκιδικής – φράγμα Ολύνθιου (2007)
 • Αξιολόγηση Φυσικών Κινδύνων: Εναρμόνηση των διαδικασιών, Ποσοτικοποίηση και Πληροφόρηση (NARAS) (2006)
 • Πυθαγόρας ΙΙ (Περιβάλλον): Έρευνα ανάπτυξης δικτύου σταθμών ηλεκτρονικών μετρήσεων για μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων (2005)
 • Πρόγραμμα σεισμικής αποκατάστασης Μαρμαρά (2005)
 • Παροχή υπηρεσιών σε γεωλογικά-γεωτεχνικά θέματα της Εγνατίας Οδού (2004)
 • Υδρογεωλογική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αηδονιών του Δήμου Ηρακλεωτών Γρεβενών για τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας και την ύδρευση των κατοίκων του (2003)
 • Έρευνα παρακολούθησης των αλλαγών στις αποτεφρωμένες εκτάσεις της Σάμου και των επιπτώσεων αυτών στη διάβρωση των εδαφών στην εκδήλωση πλημμύρων και στην υποβάθμιση των υδατικών πόρων (2002)
 • Κατασκευή τμήματος οδού παράκαμψης Καβάλας από Χ.Θ. 4+937 μέχρι Χ.Θ. 9+400. Όρυγμα Ο7 και όρυγμα Ο9 (1998)
 • Πρότυπη μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων λεκάνης Μαυροσουβάλας με αξιοποίηση γεωτρήσεων Ε.ΥΔ.Α.Π. (1998)
 • Υδρολογική μελέτη του όρους Πάικου και του καρστικού συστήματος των πηγών Αραβησσού (1997)
 • Μελέτη υδρομάστευσης ιαματικών πηγών Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης (1997)
 • Νεοτεκτονική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή των φραγμάτων Πολυφύτου - Ιλαρίωνα – Ελάφι στην κοιλάδα του Αλιάκμονα (1996)
 • Επιστημονική διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Δήμο Αξιούπολης Ν. Κιλκίς (1996)
 • Μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας – ελέγχου- συμπλήρωσης μελετών κατασκευής του έργου Εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας. Τεκτονική - τεχνικογεωλογική μελέτη για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα Κοζάνης - Λάρισας στο τμήμα Κοζάνη - Τριγωνικό μετά το σεισμό της 13-5-1995 (1995)
 • Ευστάθεια πρανών στη θέση του κινητού κόμβου «Ερμής» στο όρος Παγγαίο (1995)
 • Τεχνικογεωλογική μελέτη επιλεγμένων τμημάτων κατά μήκος της χάραξης της Εγνατίας Οδού. Τμήματα α) Ανατολική είσοδος Σήραγγας Μετσόβου - Παναγιά (χλμ 1+620 έως  2+400) και β) Παναγιά -Βενέτικος (χλμ 3+400 - 5+700 και 7+200 - 7+700) (1995)
 • O θαλάσσιος άνεμος και η μολυσμένη ατμόσφαιρα ως παράγοντες φθοράς μνημείων στο Μεσογειακό παράκτιο περιβάλλον (1993)
 • Γεωλογική - Γεωτεχνική Έρευνα Καταλληλότητας χώρου Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου και Ν. Ιωνίας Βόλου (1993)
 • Μαθηματικό μοντέλο διαχείρισης υπόγειων νερών λεκάνης Αξιού (1993)
 • Ασφάλεια πρανών σε οδικά δίκτυα και μεγάλα τεχνικά έργα (1993)
 • Έρευνα ορθολογικής αξιοποίησης υδάτινου δυναμικού περιοχής Ακροποτάμου Πιερίας κοιλάδας (Ν. Καβάλας) και μελέτη κατασκευής φράγματος στον χείμαρρο Μαρμαρά (1991)
 • Έρευνα και διαχείριση υδάτινων πόρων, κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων για ανάπτυξη της περιφέρειας (1991)