Αδειοδότηση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δ/Δ Βασιλικών

ΕΡΓΟ: Αδειοδότηση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δ/Δ Βασιλικών – Δήμου Βασιλικών Ν. Θεσσαλονίκης.
ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 3ος 2010 Έως 4ος 2010
Χώρα: Ελλάδα