Υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό ευνοϊκών συνθηκών υδροφορίας περιοχής κοινότητας Αγίου Πέτρου Νομού Κιλκίς

ΕΡΓΟ: Υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό ευνοϊκών συνθηκών υδροφορίας περιοχής κοινότητας Αγίου Πέτρου Νομού Κιλκίς και πρόταση ανόρυξης παραγωγικών υδρογεωτρήσεων.

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: 1999
Χώρα: Ελλάδα