Υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό ευνοϊκών συνθηκών υδροφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας «Αθύτου»

ΕΡΓΟ: Υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό ευνοϊκών συνθηκών υδροφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας «Αθύτου» χερσονήσου Κασσάνδρας και ανόρυξη παραγωγικών γεωτρήσεων.

Χρηματοδότηση: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 1991
Χώρα: Ελλάδα