Υδρογεωλογική έρευνα για τον προσδιορισμό θέσης ανόρυξης υδρογεώτρησης σε περιοχή της Κοινότητας Σιτόχωρου

ΕΡΓΟ: Υδρογεωλογική έρευνα για τον προσδιορισμό θέσης ανόρυξης υδρογεώτρησης σε περιοχή της Κοινότητας Σιτόχωρου (Επαρχία Φαρσάλων, Νομού Λάρισας).

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: 1992
Χώρα: Ελλάδα