Υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό θέσεων υδρογεωτρήσεων στην περιοχή της Κοινότητος Ευκαρπίας.

ΕΡΓΟ: Υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό θέσεων υδρογεωτρήσεων στην περιοχή της Κοινότητος Ευκαρπίας.

Χρηματοδότηση: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 1992
Χώρα: Ελλάδα