Αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου υλικών υποστρώματος έδρασης του ασφαλτοτάπητα γηπέδου στο χώρο των κατασκηνώσεων “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

ΕΡΓΟ: Αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου υλικών υποστρώματος έδρασης του ασφαλτοτάπητα γηπέδου στο χώρο των κατασκηνώσεων “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στο Παλιούρι Χαλκιδικής (ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.).

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: 1997
Χώρα: Ελλάδα