Διερεύνηση δυνατοτήτων πολεοδομικής αξιοποίησης εδαφικής έκτασης στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ιδιοκτησία ΕΤΕ

ΕΡΓΟ: Διερεύνηση δυνατοτήτων πολεοδομικής αξιοποίησης εδαφικής έκτασης στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ιδιοκτησία Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Χρηματοδότηση: Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος
Ημερομηνία: 1997
Χώρα: Ελλάδα