Ανάδειξη, προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου Πολύφημου Μαρώνειας

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη, προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου Πολύφημου Μαρώνειας Ν. Ροδόπης Θράκης
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνικογεωλογική - στατική έρευνα
Συνεργάτης της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. / Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ
Ημερομηνία: Από 6ος 2003 Έως 4ος 2004
Χώρα: Ελλάδα