Παροχή υπηρεσιών σε γεωλογικά - γεωτεχνικά θέματα της Εγνα­τίας Οδού

ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών σε γεωλογικά - γεωτεχνικά θέματα της Εγνα­τίας Οδού
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνικές εκθέσεις για την ευστάθεια ορυγμάτων μεταξύ των Χ.Θ. 9+000 και Χ.Θ. 15+000 του τμήματος Ασπροβάλτας της Εγνατίας Οδού
Συνεργάτης της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. /  Συμμετοχή στην εκπόνησητων μελετών

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ
Ημερομηνία: Από 6ος 2003 Έως 4ος 2004
Χώρα: Ελλάδα