Μελέτη Ε.Ο. Σερρών-Δράμας

ΕΡΓΟ: Μελέτη Ε.Ο. Σερρών-Δράμας,Τμήμα Λευκοθέα-Αλιστράτη-Όρια Ν.Δράμας.
ΜΕΛΕΤΗ:Οριστική Γεωλογική μελέτη
Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία: Από 5ος 2010 Έως 8ος 2011
Χώρα: Ελλάδα