Ανέγερση τριώροφης οικοδομής επί pilotis με υπόγειο και κλειστούς χώρους θέσης στάθμευσης επί της οδού Κοσμά Αιτωλού

ΕΡΓΟ: Ανέγερση τριώροφης οικοδομής επί pilotis με υπόγειο και κλειστούς χώρους θέσης στάθμευσης επί της οδού Κοσμά Αιτωλού, Σίνδος
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 3ος 208 Έως 5ος 208
Χώρα: Ελλάδα