Ανέγερση παιδικού σταθμού αποτελούμενου από υπόγειο, τέσσερεις ορόφους & περίφραξη στην οδό Παύλου Μελά, Δ. Αμπελοκήπων

ΕΡΓΟ: Ανέγερση παιδικού σταθμού αποτελούμενου από υπόγειο, τέσσερεις ορόφους & περίφραξη στην οδό Παύλου Μελά, Δ. Αμπελοκήπων
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 3ος 208 Έως 5ος 2008
Χώρα: Ελλάδα