Κατασκευή πολυθεματικού πάρκου υπαίθριων δραστηριοτήτων στο Δ. Δ. Κρανέας

ΕΡΓΟ: Κατασκευή πολυθεματικού πάρκου υπαίθριων δραστηριοτήτων στο Δ. Δ. Κρανέας
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΗΔΟΣ
Ημερομηνία: Από 6ος 2008 Έως 8ος 2008
Χώρα: Ελλάδα