Προσθήκη Β’ Κτιρίου Εργοστασίου Χάρτινων Τσαντών

ΕΡΓΟ: Προσθήκη Β’ Κτιρίου Εργοστασίου Χάρτινων Τσαντών, ΟΤ. 48α, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 2ος 2009 Έως 3ος 2009
Χώρα: Ελλάδα