Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο 1ο Δ.Σ. στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο 1ο Δ.Σ. στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ημερομηνία: Από 2ος 2009 Έως 5ος 2009
Χώρα: Ελλάδα