Ανέγερση διώροφης οικοδομής στο Ο.Τ.28, οδός Υψηλάντου

ΕΡΓΟ: Ανέγερση διώροφης οικοδομής στο Ο.Τ.28, οδός Υψηλάντου, Σίνδος.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 6ος 2009 Έως 7ος 2009
Χώρα: Ελλάδα