Ανέγερση διώροφου κτηρίου καταστημάτων, γραφείων με υπόγειο

ΕΡΓΟ: Ανέγερση διώροφου κτηρίου καταστημάτων, γραφείων με υπόγειο στο Ο.Τ.57, ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 7ος 2009 Έως 7ος 2009
Χώρα: Ελλάδα