Ανέγερση Ιερού Ναού με υπόγειους βοηθητικούς χώρους και γυναικωνίτη

ΕΡΓΟ: Ανέγερση Ιερού Ναού με υπόγειους βοηθητικούς χώρους και γυναικωνίτη. Οικ. 86, ο.τ.14 - Δ. Δ. Περιβολακίου - Δ. Λαγκαδά.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 11ος 2009 Έως 11ος 2009
Χώρα: Ελλάδα