Ανέγερση Ιερού Ναού του Νέου του Ιατρού στην περιοχή της Όσσας

ΕΡΓΟ: Ανέγερση Ιερού Ναού του Νέου του Ιατρού στην περιοχή της Όσσας.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 10ος 2009 Έως 11ος 2009
Χώρα: Ελλάδα