Αναγνωριστική Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη λιμνοδεξαμενής Αγ. Θεοδώρων

ΕΡΓΟ: Αναγνωριστική Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη λιμνοδεξαμενής Αγ. Θεοδώρων.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 3ος 2010 Έως 4ος 2010
Χώρα: Ελλάδα