Διευθέτηση κοίτης ποταμού στο Φλάμπουρο.

ΕΡΓΟ: Διευθέτηση κοίτης ποταμού στο Φλάμπουρο.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωτεχνική μελέτη
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ημερομηνία: Από 3ος 2010 Έως 6ος 2010
Χώρα: Ελλάδα