Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής επί των οδών Αινείου και Αγχίσου,

ΕΡΓΟ: Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής επί των οδών Αινείου και Αγχίσου, Ο. Τ. 357, Κομοτηνή
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
Ημερομηνία: Από 4ος 2011 Έως 5ος 2011
Χώρα: Ελλάδα