Αναβάθμιση υποδομών αποθήκευσης και ύδρευσης πόσιμου ύδατος στο Δήμο Ιάσμου

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση υποδομών αποθήκευσης και ύδρευσης πόσιμου ύδατος στο Δήμο Ιάσμου Ν. Ροδόπης
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση:ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ημερομηνία: Από 11ος 2011 Έως 1ος 2012
Χώρα: Ελλάδα