Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου Γοργόπης

ΕΡΓΟ: Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου Γοργόπης (Ο.Χ.Α. ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Ημερομηνία: Από 2ος 2011 Έως 4ος 2012
Χώρα: Ελλάδα