Μελέτη θεμελίωσης Φ/Β Πάρκου στο Γεράκι Λακωνίας (Eco Sol)

ΕΡΓΟ: Μελέτη θεμελίωσης Φ/Β Πάρκου στο Γεράκι Λακωνίας (Eco Sol)
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 8ς 2012 Έως 9ος 2012
Χώρα: Ελλάδα