ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ"

Κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση όλων των γεωλογικών, τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών του υπεδάφους της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα του φυσικού βραχώδους πρανούς με γενική διεύθυνση προς τα Ανατολικά, στο οποίο είναι θεμελιωμένη η Ι. Μ. Παντοκράτορος. Τα στοιχεία αυτά συνθέτονται και αξιολογούνται, έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι γενικές συνθήκες ευστάθειας των επιμέρους θέσεων του μετώπου του υπό μελέτη πρανούς αλλά και η επικινδυνότητα των παραγόντων δημιουργίας συνθηκών αστοχίας που δρουν στην περιοχή μελέτης.