Ποιοι είμαστε

Η εταιρία TRIGER-ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ιδρύθηκε το Μάιο του 2010 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα της Τεχνικής Γεωλογίας, της Γεωτεχνικής Μηχανικής και της διαχείρισης και προστασίας του Περιβάλλοντος και είναι αναλυτικά οι εξής:

 • Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων (επιφανειακών & υπόγειων)
 • Εξειδικευμένες γεωλογικές χαρτογραφήσεις
 • Μελέτες – εκθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας
 • Μελέτες προστασίας κατασκευών από φυσικούς κινδύνους (πλημμύρες, κατολισθήσεις)
 • Μελέτες αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Γεωτεχνικές μελέτες
 • Γεωερευνητικές εργασίες
 • Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τεχνικών έργων
 • Μελέτες εφαρμογών γεωθερμίας
 • Υπηρεσίες συμβούλου και επίβλεψης σε τεχνικά έργα

Η εταιρία TRIGER αποτελεί διάδοχη κατάσταση των γεωλόγων μελετητών – ερευνητών, Νίκου Χατζηγώγου MSc-DIC, Παναγιώτη Μούρτζιου MSc και Δρ. Θωμά Μακεδόνα PhD, οι οποίοι πριν από την ίδρυσή της δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων με σημαντική εμπειρία και ερευνητική δράση. Η εταιρία διαθέτει μελετητικά πτυχία στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών 20, 21 και 27.