Συνεργάτες

Νικόλαος Χατζηγώγος

Ο Νικόλαος-Παναγιώτης Χατζηγώγος είναι τεχνικός γεωλόγος και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μηχανικής με θέμα "Συμβολή στη διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας υπολειμματικών εδαφών". Αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. το 2001. Το Σεπτέμβριο του 2002 ολοκλήρωσε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Imperial College, University of London μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνική Γεωλογία, MSc DIC in Engineering Geology. Τίτλος διατριβής ειδίκευσης:"Geotechnical properties of fills. Thessaloniki’s historical fill".
Εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας γεωλόγος - μελετητής (πτυχίο μελετών στις κατηγορίες 20 και 21) για πάνω από 6 χρόνια (2004).
Παράλληλα εργάζεται σαν επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. σε ερευνητικά προγράμματα.
Τα τελευταία 9 χρόνια είναι  μέλος του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α. Π. Θ. Διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.
Ερευνητικά και επιστημονικά αντικείμενα:

 • Γεωλογικές και τεχνικογεωλογικές παράμετροι στην κατασκευή τεχνικών έργων (Φράγματα, οικιστικές μελέτες, οδικά έργα)
 • Έρευνα, αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων
 • Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες γεωλογικών σχηματισμών
 • Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφικών σχηματισμών
 • Μηχανική συμπεριφορά εδαφών σε ακόρεστες συνθήκες
 • Ευστάθεια εδαφικών και βραχωδών πρανών
 • Μηχανική συμπεριφορά υπολειμματικών εδαφών-αποσαθρωμένων πετρωμάτων

Στα αντικείμενα αυτά έχει εκπονήσει πάνω από 10 δημοσιευμένες ερευνητικές και χαρτογραφικές εργασίες, συμμετείχε σε πάνω από 30 επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση περισσότερων από 30 μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Θωμάς Μακεδών

Ο Θωμάς Μακεδών είναι Δρ. τεχνικός γεωλόγος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. το 1987. Το Μάρτιο του 1994 ολοκλήρωσε στο ίδιο Τμήμα τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Συμβολή στην Πρόβλεψη της Συμπεριφοράς της Βραχομάζας γύρω από Υπόγειες Εκσκαφές με Γεωλογικές και Αριθμητικές Μεθόδους Έρευνας. ΥΗΕ Πλατανόβρυσης, Νέστου». Το 2000 πραγματοποίησε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Γεωλογικές – Τεχνικογεωλογικές και Υδρογεωλογικές παράμετροι στο σχεδιασμό τεχνικών έργων».
Έχει εργαστεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας γεωλόγος - μελετητής (πτυχίο μελετών στις κατηγορίες 20 και 27) για πάνω από 10 χρόνια (1990-2002).
Παράλληλα εργάστηκε σαν επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρίες γεωτεχνικών μελετών και  σαν Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου (Materials Engineer) στο Σύμβουλο Επίβλεψης (Construction Manager) της Εγνατίας Οδού Α.Ε. στο Τμήμα Κουλούρα – Βέροια – Λευκόπετρα.
Τα τελευταία 9 χρόνια υπηρετεί με σύμβαση αορίστου χρόνου στον Τομέα Γεωλογίας,  Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας του Α.Π.Θ.
Συμμετέχει στην άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας στις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων Τεχνική Γεωλογία, Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική και Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας. Επίσης έχει διδάξει μαθήματα γεωλογικού περιεχομένου στον Ο.Α.Ε.Δ. και τη Σχολή Ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ.
Ερευνητικά και επιστημονικά αντικείμενα:

 • Γεωλογικές και τεχνικογεωλογικές παράμετροι στην κατασκευή τεχνικών έργων (Φράγματα, οικιστικές μελέτες, οδικά έργα)
 • Έρευνα, αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων
 • Γεωλογικές παράμετροι στην προστασία μνημείων
 • Μέθοδοι ταξινόμησης βραχομάζας και αριθμητικής ανάλυσης σε υπόγειες εκσκαφές
 • Αναλύσεις αστοχίας της βραχομάζας σε περιπτώσεις υπόγειων εκσκαφών, βραχωδών και εδαφικών πρανών σε τεχνικά έργα
 • Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες γεωλογικών σχηματισμών

Στα αντικείμενα αυτά έχει εκπονήσει πάνω από 20 δημοσιευμένες ερευνητικές και χαρτογραφικές εργασίες, συμμετείχε σε πάνω από 30 επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ είναι επίσης συγγραφέας 5 βιβλίων και διδακτικών σημειώσεων. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση περισσότερων από 25 μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Έχει διατελέσει μέλος των συλλογικών οργάνων του Τμήματος Γεωλογίας και του Α.Π.Θ., αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παναγιώτης Μούρτζιος

Ο Παναγιώτης Μούρτζιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2008. Αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. το 2004. Το 2008 απέκτησε  το  μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. «Γεωγραφία και Περιβάλλον».
Εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας γεωλόγος - μελετητής (πτυχίο μελετών στις κατηγορίες 20 και 27) τα τελευταία 2 χρόνια.
Συμμετείχε στην άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας στις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων Γεωγραφία, Φυσική Γεωγραφία, Τηλεπισκόπιση στις Γεωεπιστήμες και Ωκεανογραφία για την περίοδο 2005-2008. Από το 2008 μέχρι σήμερα επιμελείται τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων καθώς και Χαρτογραφίας – Τοπογραφίας.
Ερευνητικά και επιστημονικά αντικείμενα:

 • Έρευνα, αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων
 • Γεωμορφολογικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S)
 • Υδρολογία
 • Γεωμορφολογική και Γεωλογική ανάλυση.