Γεωτρητικές εργασίες

Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο 1ο Δ.Σ. στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου.

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο 1ο Δ.Σ. στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου.
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης.

Παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας που διεξήχθη με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, σε οικόπεδο στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου, όπου θα κατασκευαστεί ένα νέο δημοτικό σχολείο. Η παρούσα γεωτεχνική έρευνα - μελέτη εκπονήθηκε το Φεβρουάριο του 2009 και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής, όσον αφορά τις συνθήκες θεμελίωσης, σύνταξη της στατικής μελέτης του έργου.

Δείγματα γεωτρητικής έρευνας
Δείγματα γεωτρητικής έρευνας
Εδαφικό προφίλ θέσης έργου
Εδαφικό προφίλ θέσης έργου