Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής αναχώματος στη θέση «Ελιά» Νικήτης

ΕΡΓΟ: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής αναχώματος στη θέση «Ελιά» Νικήτης – Δήμου Σιθωνίας ν. Χαλκιδικής
ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 6ος 2010 Έως 7ος 2010
Χώρα: Ελλάδα