Αστοχία βραχωδών πρανών στην περιοχή Αθύτου

Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αντιμετώπισης κατολίσθησης περιοχής Ν. Φώκαιας Χαλκιδικής

ΕΡΓΟ: Γεωλογική διερεύνηση των συνθηκών αστοχίας βραχωδών πρανών στην περιοχή Αθύτου Χαλκιδικής.
Συνεργάτης της ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Τ.Ε.

Ημερομηνία: Από 5ος 2014 Έως 9ος 2014
Χώρα: Ελλάδα

Γεωλογική χαρτογράφηση περιοχής μελέτης
Γεωλογική χαρτογράφηση περιοχής μελέτης

Εγκάρσιες γεωλογικές τομές περιοχής μέλετης
Εγκάρσιες γεωλογικές τομές περιοχής μέλετης
Εγκάρσιες γεωλογικές τομές περιοχής μέλετης
Εγκάρσιες γεωλογικές τομές περιοχής μέλετης
Μηχανισμός αστοχίας
Μηχανισμός αστοχίας