Γεωτεχνική μελέτη φράγματος Άνω Μελά

ΕΡΓΟ: Γεωτεχνική μελέτη φράγματος Άνω Μελά.
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
Ημερομηνία: Από 8ος 2010 Έως 10ος 2010
Χώρα: Ελλάδα