Κατασκευή Νέας Γέφυρας Υδρούσας

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Νέας Γέφυρας Υδρούσας.
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ημερομηνία: Από 3ος 2010 Έως 6ος 2010
Χώρα: Ελλάδα