Κατασκευή μονάδας αποθήκευσης χημικών ουσιών και περίφραξη αυλείου χώρου

ΕΡΓΟ: Κατασκευή μονάδας αποθήκευσης χημικών ουσιών και περίφραξη αυλείου χώρου στο ΒΙ. ΠΑ. ΘΕ.
Ανάδοχος μελετητής / Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότης: ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΗΣ
Ημερομηνία: Από 5ος 2012 Έως 6ος 2012
Χώρα: Ελλάδα