Γεωλογική μελέτη για την κατασκευή υδατοδεξαμενής σε περιοχή της κοινότητας Ουρανούπολης Χαλκιδικής.

ΕΡΓΟ: Γεωλογική μελέτη για την κατασκευή υδατοδεξαμενής σε περιοχή της κοινότητας Ουρανούπολης Χαλκιδικής.

Χρηματοδότηση: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 1992
Χώρα: Ελλάδα