Αντιπλημμυρική προστασία και υποβιβασμός της στάθμης των υπόγειων νερών στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων

ΕΡΓΟ: Αντιπλημμυρική προστασία και υποβιβασμός της στάθμης των υπόγειων νερών στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική έκθεση

Χρηματοδότηση: ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ημερομηνία: Από 5ος 2005 Έως 5ος 2006
Χώρα: Ελλάδα