Σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας σε οικία στην επαρχιακή οδό Αργαλαστής-Χόρτου

ΕΡΓΟ: Σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας σε οικία στην επαρχιακή οδό Αργαλαστής-Χόρτου, Ν. Μαγνησίας
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική έκθεση

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 10ος 2006 Έως 11ος 2006
Χώρα: Ελλάδα