Συμπληρωματική έρευνα έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων Χαλκιδικής-Φράγμα Ολυνθίου

ΕΡΓΟ: Συμπληρωματική έρευνα έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων Χαλκιδικής-Φράγμα Ολυνθίου
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωλογική μελέτη- γεωτεχνική αξιολόγηση
Συνεργάτης της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. / Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ.
Ημερομηνία: Από 11ος 2007 Έως 1ος 2008
Χώρα: Ελλάδα