Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αντιμετώπισης κατολίσθησης περιοχής Ν. Φώκαιας Χαλκιδικής

ΕΡΓΟ: Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αντιμετώπισης κατολίσθησης περιοχής Ν. Φώκαιας Χαλκιδικής
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωλογική μελέτη- γεωτεχνική αξιολόγηση
Συνεργάτης της ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Τ.Ε.

Χρηματοδότηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία: Από 2ος 2008 Έως 5ος 2008
Χώρα: Ελλάδα