Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης περιοχής π.ε.1, Δήμου Πανοράματος

ΕΡΓΟ: Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης περιοχής π.ε.1, Δήμου Πανοράματος, Νομού Θεσσαλονίκης .
ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας .
Εκπόνηση της μελέτης.

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: Από 2ος 2010 Έως 5ος 2010
Χώρα: Ελλάδα