Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Ν. Λάρισας.

ΕΡΓΟ: Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Ν. Λάρισας.
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική έκθεση
Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 6ος 2010 Έως 7ος 2010
Χώρα: Ελλάδα